Truyện kể về Bác Hồ

1 TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC XE Ô TÔ Lê Anh Quyết 10963
2 BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU Lê Anh Quyết 8858
3 THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM Lê Anh Quyết 9975
4 MỘT BỮA ĂN TỐI CỦA BÁC Lê Anh Quyết 8430
5 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY Lê Anh Quyết 5475
6 Người lưu giữ kho chuyện về Bác Lê Anh Quyết 3079
7 MẮT LÒA, TÂM SÁNG Lê Anh Quyết 5386
8 CÂU CHUYỆN "GẦN DÂN" Lê Anh Quyết 4718
9 NHỚ NGƯỜI CHA THÂN YÊU Lê Anh Quyết 4367
10 Câu chuyện về 3 chiếc ba lô Lê Anh Quyết 3686
11 Bác Hồ tăng gia rau cải Lê Anh Quyết 2905
12 Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa Lê Anh Quyết 3608
13 Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi Lê Anh Quyết 2550
14 ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH Lê Anh Quyết 2587
15 TẤM VÁN LÁT ĐƯỜNG Lê Anh Quyết 2553
16 LỜI KHUYÊN CỦA MỘT “LÃO NÔNG” Lê Anh Quyết 2438
17 BÁC HỒ VỚI DÂN TỘC PHÙ LÁ Lê Anh Quyết 2119
18 CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ Lê Anh Quyết 3697
19 NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC MAY ÁO CHO BÁC HỒ Lê Anh Quyết 2128
20 ĐỒNG BÀO THÁI BÌNH TĂNG GIA THÌ KHÁ NHƯNG TIẾT KIỆM THÌ PHẢI ĐÁNH DẤU HỎI Lê Anh Quyết 1611