Truyện kể về Bác Hồ

1 TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC XE Ô TÔ Lê Anh Quyết 10733
2 BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU Lê Anh Quyết 8689
3 THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM Lê Anh Quyết 9770
4 MỘT BỮA ĂN TỐI CỦA BÁC Lê Anh Quyết 8264
5 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY Lê Anh Quyết 5350
6 Người lưu giữ kho chuyện về Bác Lê Anh Quyết 2984
7 MẮT LÒA, TÂM SÁNG Lê Anh Quyết 5223
8 CÂU CHUYỆN "GẦN DÂN" Lê Anh Quyết 4568
9 NHỚ NGƯỜI CHA THÂN YÊU Lê Anh Quyết 4250
10 Câu chuyện về 3 chiếc ba lô Lê Anh Quyết 3575
11 Bác Hồ tăng gia rau cải Lê Anh Quyết 2803
12 Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa Lê Anh Quyết 3499
13 Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi Lê Anh Quyết 2460
14 ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH Lê Anh Quyết 2471
15 TẤM VÁN LÁT ĐƯỜNG Lê Anh Quyết 2435
16 LỜI KHUYÊN CỦA MỘT “LÃO NÔNG” Lê Anh Quyết 2325
17 BÁC HỒ VỚI DÂN TỘC PHÙ LÁ Lê Anh Quyết 2043
18 CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ Lê Anh Quyết 3560
19 NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC MAY ÁO CHO BÁC HỒ Lê Anh Quyết 2023
20 ĐỒNG BÀO THÁI BÌNH TĂNG GIA THÌ KHÁ NHƯNG TIẾT KIỆM THÌ PHẢI ĐÁNH DẤU HỎI Lê Anh Quyết 1534