Truyện kể về Bác Hồ

1 TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC XE Ô TÔ Lê Anh Quyết 11002
2 BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU Lê Anh Quyết 8900
3 THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM Lê Anh Quyết 10013
4 MỘT BỮA ĂN TỐI CỦA BÁC Lê Anh Quyết 8475
5 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY Lê Anh Quyết 5510
6 Người lưu giữ kho chuyện về Bác Lê Anh Quyết 3101
7 MẮT LÒA, TÂM SÁNG Lê Anh Quyết 5425
8 CÂU CHUYỆN "GẦN DÂN" Lê Anh Quyết 4748
9 NHỚ NGƯỜI CHA THÂN YÊU Lê Anh Quyết 4394
10 Câu chuyện về 3 chiếc ba lô Lê Anh Quyết 3714
11 Bác Hồ tăng gia rau cải Lê Anh Quyết 2929
12 Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa Lê Anh Quyết 3633
13 Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi Lê Anh Quyết 2570
14 ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH Lê Anh Quyết 2609
15 TẤM VÁN LÁT ĐƯỜNG Lê Anh Quyết 2572
16 LỜI KHUYÊN CỦA MỘT “LÃO NÔNG” Lê Anh Quyết 2462
17 BÁC HỒ VỚI DÂN TỘC PHÙ LÁ Lê Anh Quyết 2137
18 CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ Lê Anh Quyết 3722
19 NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC MAY ÁO CHO BÁC HỒ Lê Anh Quyết 2157
20 ĐỒNG BÀO THÁI BÌNH TĂNG GIA THÌ KHÁ NHƯNG TIẾT KIỆM THÌ PHẢI ĐÁNH DẤU HỎI Lê Anh Quyết 1626