Truyện kể về Bác Hồ

1 TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC XE Ô TÔ Lê Anh Quyết 11025
2 BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU Lê Anh Quyết 8925
3 THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM Lê Anh Quyết 10034
4 MỘT BỮA ĂN TỐI CỦA BÁC Lê Anh Quyết 8497
5 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY Lê Anh Quyết 5529
6 Người lưu giữ kho chuyện về Bác Lê Anh Quyết 3121
7 MẮT LÒA, TÂM SÁNG Lê Anh Quyết 5443
8 CÂU CHUYỆN "GẦN DÂN" Lê Anh Quyết 4762
9 NHỚ NGƯỜI CHA THÂN YÊU Lê Anh Quyết 4414
10 Câu chuyện về 3 chiếc ba lô Lê Anh Quyết 3728
11 Bác Hồ tăng gia rau cải Lê Anh Quyết 2945
12 Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa Lê Anh Quyết 3654
13 Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi Lê Anh Quyết 2585
14 ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH Lê Anh Quyết 2620
15 TẤM VÁN LÁT ĐƯỜNG Lê Anh Quyết 2591
16 LỜI KHUYÊN CỦA MỘT “LÃO NÔNG” Lê Anh Quyết 2478
17 BÁC HỒ VỚI DÂN TỘC PHÙ LÁ Lê Anh Quyết 2153
18 CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ Lê Anh Quyết 3739
19 NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC MAY ÁO CHO BÁC HỒ Lê Anh Quyết 2173
20 ĐỒNG BÀO THÁI BÌNH TĂNG GIA THÌ KHÁ NHƯNG TIẾT KIỆM THÌ PHẢI ĐÁNH DẤU HỎI Lê Anh Quyết 1641