Truyện kể về Bác Hồ

1 TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC XE Ô TÔ Lê Anh Quyết 10707
2 BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU Lê Anh Quyết 8669
3 THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM Lê Anh Quyết 9750
4 MỘT BỮA ĂN TỐI CỦA BÁC Lê Anh Quyết 8244
5 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY Lê Anh Quyết 5340
6 Người lưu giữ kho chuyện về Bác Lê Anh Quyết 2974
7 MẮT LÒA, TÂM SÁNG Lê Anh Quyết 5209
8 CÂU CHUYỆN "GẦN DÂN" Lê Anh Quyết 4551
9 NHỚ NGƯỜI CHA THÂN YÊU Lê Anh Quyết 4242
10 Câu chuyện về 3 chiếc ba lô Lê Anh Quyết 3566
11 Bác Hồ tăng gia rau cải Lê Anh Quyết 2794
12 Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa Lê Anh Quyết 3482
13 Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi Lê Anh Quyết 2454
14 ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH Lê Anh Quyết 2462
15 TẤM VÁN LÁT ĐƯỜNG Lê Anh Quyết 2425
16 LỜI KHUYÊN CỦA MỘT “LÃO NÔNG” Lê Anh Quyết 2317
17 BÁC HỒ VỚI DÂN TỘC PHÙ LÁ Lê Anh Quyết 2036
18 CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ Lê Anh Quyết 3548
19 NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC MAY ÁO CHO BÁC HỒ Lê Anh Quyết 2012
20 ĐỒNG BÀO THÁI BÌNH TĂNG GIA THÌ KHÁ NHƯNG TIẾT KIỆM THÌ PHẢI ĐÁNH DẤU HỎI Lê Anh Quyết 1528