Kế hoạch tổ chức thi văn nghệ toàn trường 09-10

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BCH Trường THPT Bắc Lý

---------o0o---------

Bắc lý, ngày 29 tháng 11 năm 2009

 

 

KẾ HOẠCH

(V/v tổ chức các hoạt động Đoàn Thanh niên tháng 12)

-Căn cứ: Kế hoạch thực hiện công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Bắc Lý nhiệm kỳ 2009 - 2010.

Sự chỉ đạo của Hội nghị Liên tịch trường THPT Bắc Lý.

BCH Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động tháng 12/2009 như sau:

 

I. Thành phần:

1. Thi Văn nghệ toàn trường:

1.1. Ban chỉ đạo:

Đ/c Lê Anh Quyết - Bí thư Đoàn trường -> Trưởng ban

Đ/c Cao Văn Kiên - UV BTV -> Phó ban.

Thầy Nguyễn Đức Lộc - Phó hiệu trưởng -> Ủy viên

Đ/c Nguyễn Xuân Sắc - Phó bí thư -> Ủy viên.

Thầy Nguyễn Khánh Hoà - TTCM -> Uỷ viên

1.2. Ban giám khảo: (thi văn nghệ)

Thầy Nguyễn Khánh Hoà - Trưởng ban Thầy Cao Văn Kiên.

Thầy Lê Xuân Tiếp Cô Trần Thị Hiền

Thầy Nguyễn Văn Phong

1.3. Ban thư ký:

Đ/c Nguyễn Văn Sơn

2. Bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị và kết nạp Đoàn viên mới:

Tổ chức:

Đ/c Nguyễn Xuân Sắc -Phó bí thư Đoàn trường - Trưởng ban.

Đ/c Lê Anh Quyết - Bí thư Đoàn trường - Ủy viên

II. Thời gian và nội dung:

1. Thời gian

1.1. Thi văn nghệ toàn trường:

Tổ chức cả ngày 20/12/2009.

1.2 Bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị và kết nạp Đoàn viên mới:

Dự kiến chiều ngày 13/12 và chiều 22/12/2009.

2. Nội dung:

2.1. Thi văn nghệ toàn trường: (có hướng dẫn kèm theo)

2.2. Học 6 bài học lý luận chính trị và kết nạp đoàn viên mới.

- Tổ chức học 6 bài học lý luận chính trị vào chiều ngày 13/12/2009.

- Kết nạp Đoàn viên cho thanh niên đã học cảm tình Đoàn.

III. Cơ cấu khen thưởng: Thi Văn nghệ toàn trường

Giải nhất: 50 000 đồng; Giải nhì: 40 000 đồng; Giải ba: 30 000 đồng.

(Không hạn định số lượng giải).

IV. Đề nghị, yêu cầu:

1. Đề nghị:

- Chi ủy chi bộ, ban giám hiệu chỉ đạo giúp đỡ BCH Đoàn trường triển khai, thực hiện hoạt động có hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Mỗi lớp tự chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để tha gia thi văn nghệ toàn trường.

- Các đồng chí Bí thư chi đoàn lập danh sách Thanh niên tiên tiến đăng kí vào Đoàn (theo mẫu) và nộp về Văn phòng Đoàn (đ/c Sắc nhận). Hạn cuối cùng là ngày 05/12/2009.

- Các đồng chí đoàn viên là giáo viên chủ nhiệm các chi đoàn học sinh tư vấn, giúp đỡ trong quá trình thực hiện.

Người lập kế hoạch

Bí thư đoàn trường

Lê Anh Quyết

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ 3, 08 Tháng 12 năm 2009 01:40 )